شورای دانشگاه

شورای دانشگاه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیات امنا می‌باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه‌های جاری موسسه براساس سیاستهای کلان مصوب در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می‌پردازد.

شورای دانشگاه متشکل از اعضای هیات رئیسه موسسه؛ رؤسای دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها و پژوهشکده‌ها؛ دو تن از اعضای هیات علمی هر یک از شوراهای تخصصی (آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و…) به انتخاب شورای مربوطه و دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در این آیین‌نامه با تایید و حکم رئیس موسسه؛ دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در این آیین‌نامه با انتخاب و حکم رئیس موسسه می باشد.

وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

  • ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه؛
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهادی معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاستهای هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت؛
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها؛
  • بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد؛
  • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و کمیته‌های آن.

شوراهای تخصصی دانشگاه:

شوراهای تخصصی اولین سطح سیاستگذاری بخشی دانشگاه می‌باشد که در حوزه‌های معاونت‌های: آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، به ریاست معاونان ذیربط و در معاونت فرهنگی و اجتماعی به ریاست رئیس دانشگاه تشکیل می‌شود و نسبت به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بخشهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه‌ریزی در بخش مربوطه و ارائه به شورای دانشگاه و هیات‌رئیسه اقدام می‌نماید.

اعضای شورای دانشگاه

نام ونام خانوادگیسمتمرتبه علمی
مهدی باصولیرئیس دانشگاه علم و فرهنگدانشیار
عادل  تقویمعاون پشتیبانیمربی
مجید نجارزاده هنجنمعاون آموزشي ، پژوهشی تحصیلات تکمیلی استادیار
منوچهر  جهانیانمعاون دانشجویی فرهنگیاستادیار
علی سعدالهسرپرست معاون پژوهش و فناوریاستادیار
حمید صابرفرزامرئیس بنیاد توسعه کسب و کاراستادیار
عیسی علیزادهمشاور اجرایی رئیساستادیار
علی نیکخورئیس دانشکده فنی-مهندسیدانشیار
محسن کچوییرئیس دانشکده علوم انسانیاستادیار
محمدرضا نامداریرئیس دانشکده هنر و معماریاستادیار
سید سعید هاشمیرئیس دانشکده علوم گردشگریدانشیار
جواد  حسین زادهرئیس دانشکده حقوقدانشیار
محمدحسین قانیانرئیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستیاستادیار
سید مهدی سجادی فرمشاور آینده پژوهشاستادیار
عزیزاله جعفریمشاور امور پژوهشیدانشیار
علی سعدالهمدیر همکاری های بین المللیاستادیار
دکمه بازگشت به بالا