هیات رئیسه

دومین رکن اجرایی موسسه هیات رئیسه می‌باشد.
هیات رئیسه متشکل از رئیس موسسه؛ معاونان موسسه؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه می باشد.

وظایف و اختیارات هیات رئیسه

مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی موسسه مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌‌های تقدیمی وزرای هریک از وزارتین به مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه و تصویب در هیات امناء ؛
فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی موسسه؛
فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات امنا، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح؛
بررسی آئین‌نامه‌‌ها، تشکیلات، دستورالعملها، شیوه‌نامه‌ها، دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونتها و شورای موسسه به منظور طرح در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح؛
پیشنهاد بودجه سالیانه موسسه به هیات امنا از طریق رئیس موسسه؛
تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح؛
پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می‌گیرد از طریق رئیسه موسسه به وزارت؛
بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که براساس تقویم سالیانه مؤسسه ارائه گردیده است؛
نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و … با هماهنگی دیگر دستگاههای ذیربط تا حصول نتیجه؛
بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیات رئیسه توسط واحدهای تابعه موسسه و نظارت بر عملکرد آنان؛
ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف موسسه و بررسی گزارشات ادواری در شورای موسسه؛
ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف موسسه.

معاونین و اعضای هیات رئیسه

نام ونام خانوادگیسمتمرتبه علمی
مهدی باصولیرئیس دانشگاه علم و فرهنگدانشیار
عادل  تقویمعاون پشتیبانیمربی
مجید نجارزاده هنجنمعاون آموزشي ، پژوهشی تحصیلات تکمیلیاستادیار
منوچهر  جهانیانمعاون دانشجویی فرهنگیاستادیار
علی سعدالهسرپرست معاون پژوهش و فناوریاستادیار
حمید صابرفرزامرئیس بنیاد توسعه کسب و کاراستادیار
عیسی علیزادهمشاور اجرایی رئیساستادیار
دکمه بازگشت به بالا