اداره کل حوزه ریاست

پیام رییس

بی‌تردید کسب رتبه یک نوآوری کشور و رتبه دهم دانشگاه های ایران به تایید موسسه‌های بین المللی ، راه اندازی بنیاد توسعه کسب و کار با هدف شکل‌گیری هسته‌های کسب و کار دانشجویی، تاسیس مرکزفناوری‌های دیجیتال دانشگاه به منظور افزایش کیفیت آموزش‌های مجازی، اخذ  فاند های تحصیلی اراسموس پلاس از اتحادیه اروپا با همکاری دانشگاه‌های اتریش تا سال2023، افزایش رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد وهمچنین درخشش دانشجویان دانشگاه جای بسی خشنودی دارد ولی همزمان یادآور وظیفه خطیر همه ما برای حفظ افتخارات کسب شده، توسعه آن‌ها و افزایش کیفیت و کمیت فعالیت‌های دانش بنیان است.همچنین رشد و توسعه اقتصادی درحال حاضر از مهم‌ترین مسائل کشور است که مقام معظم رهبری نیز همواره بر آن تاکید دارند و تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآمد کلید اصلی آن است. از این رو ضروری است ما به عنوان دانشگاه مسئول وکارآفرین، مساله‌محوری را هدف قرار داده و با آموزش‌های مهارتی برای ایجاد بسترهای کارآفرینی با رویکرد رشدو توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش تلاش کنیم. همچنین آموزش‌ها در دانشگاه علم و فرهنگ باید به سمت پرورش نیروی انسانی تحصیل کرده، نوآور، خلاق و شجاع در تصمیم‌گیری سوق پیدا کند و با همکاری و بهره‌مندی از دانش و تجربه کشورهای دیگر زمینه مناسب برای ایجاد نوآوری و خلاقیت پدید آید.

همکاران حوزه ریاست

داخلی 319

سيدجليل الدين غزنوی

كارشناس مسئول پيگيری و هماهنگی

داخلی 310

دکمه بازگشت به بالا