اداره کل حوزه ریاست

پیام رییس

بی‌تردید کسب رتبه یک نوآوری کشور و رتبه دهم دانشگاه های ایران به تایید موسسه‌های بین المللی ، راه اندازی بنیاد توسعه کسب و کار با هدف شکل‌گیری هسته‌های کسب و کار دانشجویی، تاسیس مرکزفناوری‌های دیجیتال دانشگاه به منظور افزایش کیفیت آموزش‌های مجازی، اخذ  فاند های تحصیلی اراسموس پلاس از اتحادیه اروپا با همکاری دانشگاه‌های اتریش تا سال2023، افزایش رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد وهمچنین درخشش دانشجویان دانشگاه جای بسی خشنودی دارد ولی همزمان یادآور وظیفه خطیر همه ما برای حفظ افتخارات کسب شده، توسعه آن‌ها و افزایش کیفیت و کمیت فعالیت‌های دانش بنیان است.همچنین رشد و توسعه اقتصادی درحال حاضر از مهم‌ترین مسائل کشور است که مقام معظم رهبری نیز همواره بر آن تاکید دارند و تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآمد کلید اصلی آن است. از این رو ضروری است ما به عنوان دانشگاه مسئول وکارآفرین، مساله‌محوری را هدف قرار داده و با آموزش‌های مهارتی برای ایجاد بسترهای کارآفرینی با رویکرد رشدو توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش تلاش کنیم. همچنین آموزش‌ها در دانشگاه علم و فرهنگ باید به سمت پرورش نیروی انسانی تحصیل کرده، نوآور، خلاق و شجاع در تصمیم‌گیری سوق پیدا کند و با همکاری و بهره‌مندی از دانش و تجربه کشورهای دیگر زمینه مناسب برای ایجاد نوآوری و خلاقیت پدید آید.

معاونان رئیس

عادل تقوی

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع
از سال 1401 تاکنون

مجید نجارزاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
از سال 1401 تاکنون

منوچهر جهانیان

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی
از سال 1401 تاکنون

علی سعداله

معاون پژوهشی و فناوری
از سال 1402 تاکنون

مشاورین رئیس

عیسی علیزاده

مشاور اجرایی رئیس دانشگاه

سیدمهدی سجادی فر

مشاور رئیس در امور برنامه ریزی و آینده پژوهی

عزیزاله جعفری

مشاور کارآفرینی و نوآوری رئیس و مسئول راه اندازی اتاق فکر توسعه دانشگاه

بهنام چهارلنگ

مشاور رییس و مدیر اداره امور حقوقی و قراردادها

همکاران حوزه ریاست

نفيسه پورصدوقيان يارند

مدير دفتر رياست
داخلی 391

سيدجليل الدين غزنوی

كارشناس مسئول پيگيری و هماهنگی
داخلی 310
دکمه بازگشت به بالا