دفتر همکاری های بین المللی

دانشگاه علم و فرهنگ مجوز جذب دانشجوی خارجی خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کرده و هم اکنون دانشجویانی از کشورهای ترکیه، تاجیکستان، عراق، افغانستان و… در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. دفتر همکاری های بین‌المللی دانشگاه با رویکرد “انتقال دانش تعاملی و اشتغال دانش بنیان به عنوان سبزترین مسیر توسعه جهانی” برنامه های متعددی را با همکاری دانشگاه های معتبر و اساتید خارجی و داخلی در قالب برگزاری دوره هایی مشترک آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت، مشارکت درقالب فاندهای بین المللی، برگزاری رویداد های علمی و فرهنگی و برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی برای دانشجویان خارجی پیش بینی، برنامه ریزی و اجرا می کند.

این دفتر در تمامی رشته های دایر دانشگاه در مقاطع مختلف دانشجو جذب می نماید.

همچنین براساس نیازسنجی و با همکاری صاحب نظران و استادان مطرح داخلی و خارجی در حوزه های تخصصی به ویژه هنر و معماری، گردشگری، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی دوره های کوتاه مدت برای دانشجویان خارجی برگزار می شود.

همکاران بین الملل

علی سعداله

مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی
داخلی 618

بیتا ایرانی

مدیر اداره دانشجویان بین الملل
داخلی 636
دکمه بازگشت به بالا