اعضای هیات علمی

سید مرتضی رضوی

استادیار
مهندسی مکانیک
m.razavi@usc.ac.ir

علی سعداله

استادیار
طراحی کاربردی
sadollah@usc.ac.ir

عزیزاله جعفری

دانشیار
مدیریت مهندسی
jafari@usc.ac.ir

علی نیکخو

دانشیار
عمران زلزله
nikkhoo_ali@usc.ac.ir

عبدالحمید احمدی

دانشیار
مدیریت رسانه های ورزشی

ابراهیم حاج خان میرزای صراف

استادیار
مدیریت مالی
mirzayesaraf@usc.ac.ir

بهزاد مشعلی

دانشیار
مدیریت
mashali@usc.ac.ir

محمدصادق بیجندی

استادیار
الکترونیک دیجیتال
bijandi@usc.ac.ir

محمد جواد شوشتری

استادیار
مدیریت فرهنگی
shooshtari@usc.ac.ir

جعفر آهنگران

استادیار
بازاریابی جهانگردی،مدیریت جهانگردی
ahangaran@usc.ac.ir

سیاوش ایمنی

استادیار
برنامه ریزی توسعه جهانگردی، مدیریت جهانگردی
imeni@usc.ac.ir

مهدی باصولی

دانشیار
گردشگری
basouli@usc.ac.ir

منوچهر جهانیان پور

استادیار
کارآفرینی- گردشگری
jahanian@usc.ac.ir

زهرا نادعلی پور

استادیار
مدیریت گردشگری، هتل داری
z.nadalipour@usc.ac.ir

رسول بهرامپوری

استادیار
حقوق نفت و گاز

محمد عیسائی تفرشی

استاد
حقوق

فاطمه قناد

استادیار
حقوق تجارت الکترونیکی
ghanad@usc.ac.ir

عباس حبیبی

مربی
مهندسی شهرسازی
a.habibi@usc.ac.ir

نسرین سید رضوی

استادیار
نقاشی ایرانی(هنر اسلامی، نگارگری)
razavi.nasrin@usc.ac.ir

فرشته کیاوش

استادیار
طراحی پارچه و لباس
kiavash@usc.ac.ir

پروانه قاسمیان دستجردی

استادیار
طراحی لباس
ghasemian@usc.ac.ir

جواد علی محمدی اردکانی

استادیار
پژوهش هنر
alimohammadi@usc.ac.ir

علی مشهدی

استادیار
طراحی شهری
ali.mashhadi@usc.ac.ir

هانی منصورنژاد

استادیار
معماری
dr.mansurnejad@usc.ac.ir

علی اصغر میرزایی مهر

استادیار
نقاشی
mirzaiemehr@usc.ac.ir

عباس نامجو

استادیار
پژوهش هنر
namjoo@usc.ac.ir

فواد نجم الدین

استادیار
ارتباط تصویری
najm@usc.ac.ir

سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی

استادیار
ژنتیک مولکولی
a.fazeli@usc.ac.ir

مریم شاه حسینی

استادیار
بیوشیمی
shahhoseini244@usc.ac.ir

محمدحسین قانیان

استادیار
علوم زیستی
دکمه بازگشت به بالا