انتخاب دبیران شورای هماهنگی انجمن‌های علمی – دانشجویی و کانون‌های فرهنگی – هنری دانشگاه

طی روزهای نزدیک به آغاز سال تحصیلی، جلسات دبیران انجمن‌های علمی – دانشجویی و کانون‌های فرهنگی – هنری برگزار شد و ضمن بازخوانی اهداف و برنامه‌ها، دبیران این دو تشکل دانشجویی با رأی اکثریت اعضا انتخاب شدند.
جلسات شورای هماهنگی دبیران انجمن‌های علمی – دانشجویی و کانون‌های فرهنگی – هنری طی روزهای نزدیک به آغاز سال تحصیلی با مشارکت اکثریت دبیران و با حضور مسئول اداره انجمن‌ها و کانون‌ها برگزار شد. هم‌اندیشی دبیران درخصوص فعالیت‌های پیش‌رو، برنامه‌ریزی برای مراسم نووردی‌ها، مراسم معارفه و دانش‌آموختگی دانشجویان، جشنواره‌های رویش و حرکت، نشریات دانشجویی و برنامه سالانه انجمن‌ها از اهم موارد مطروحه در این نشست‌ها بوده است.
همچنین، طی انتخابات مجزا با حضور دبیران انجمن‌های علمی – دانشجویی و کانون‌های فرهنگی – هنری، با اکثریت آرا، فاطمه‌السادات بهشتی، دانشجوی رشته طراحی پارچه و دبیر انجمن علمی – دانشجویی طراحی پارچه و لباس، به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های علمی – دانشجویی و سحر شریفی، دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی و دبیر کانون‌ فرهنگی – هنری فیلم، به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی – هنری دانشگاه انتخاب شدند.

دکمه بازگشت به بالا