دانشگاه علم و فرهنگ رتبه ششم دانشگاه‌های ایران در شاخص«استناد به ازای مقاله» را کسب کرد

دانشگاه علم و فرهنگ موفق به کسب رتبه ششم دانشگاه‌های ایران در شاخص “استناد به ازای مقاله” شد. این موفقیت نشان دهنده رشد و توسعه علمی و پژوهشی این دانشگاه است که ازسوی جامعه علمی و پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های به عمل آمده ازسوی معاونت پژوهش و فناوری در جمع آوری و ارسال اطلاعات و همکاری اعضای هیئت علمی در تکمیل پروفایل‌های آکادمیک؛ دانشگاه علم و فرهنگ در فهرست دانشگاه‌های سامانه علم سـنجی دانشـگاه‌ها و مراکز پژوهشـی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس http://usid.irandoc.ac.ir قرار گرفت.
 در این سامانه که اطلاعات 153 دانشگاه و مرکز پژوهشی را شامل می‌شود، شاخص‌ها و معیارهای علم سنجی براساس داده‌های دو پایگاه بین‌المللی WoS و Scopus به صورت داشبوردهای گرافیکی برای عموم قابل دسترس است و امکان مقایسه بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وجود دارد. با توجه به آنکه مشخصات دانشگاه اخیرا برای این سامانه تعریف شده است، آمار ارائه شده به صورت دوره ای به روزرسانی شده و قابل نمایش است.
براساس آخرین نتایج گزارش شده، در بهترین رتبه بندی بدست آمده برای دانشگاه علم و فرهنگ، به ازای شاخص «استناد به ازای مقاله» ؛دانشگاه علم و فرهنگ با مقدار 21.3 در جایگاه ششم در میان دانشگاه‌های ایرانی در این فهرست قرار گرفته است. این شاخص که متوسط استنادهای دریافتی به ازای هر مقاله منتشرشده توسط پژوهشگران دانشگاه را منعکس می‌کند، نشاندهنده مطلوبیت کیفیت مقاله‌هایی است که توسط پژوهشگر منتشر شده و پس از آن مورد توجه سایر خوانندگان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.
 گفتنی است، شاخص پیش فرض سامانه بر روی H-Index تنظیم شده است که مقدار این شاخص برای دانشگاه علم و فرهنگ عدد 63 گزارش شده است.

دکمه بازگشت به بالا