لیست خوابگاه های خودگردان مورد تایید وزارت علوم در استان تهران

قابل توجه پذیرفته شدگان دانشگاه علم و فرهنگ در تمامی مقاطع تحصیلی

دانشجویان و پذیرفته شدگان دانشگاه علم و فرهنگ که نیاز به استفاده از خوابگاه دارند، می توانند از لیست زیر خوابگاه مد نظر خود را انتخاب و برای اسکان اقدام نمایند. 

لیست خوابگاه های دخترانه

لیست خوابگاه های پسرانه

سامانه مدیریت امور خوابگاه ها

دکمه بازگشت به بالا