به منظور برگزاری سلسله دوره‌های مهارت آموزی: قرارداد همکاری بین دانشگاه علم و فرهنگ و موسسه فنی و حرفه‌ای ITD کانادا امضا شد

به منظور برگزاری سلسله دوره‌های مهارت آموزی با گواهینامه معتبر بین‌المللی در حوزه گردشگری و هتلداری، قرارداد همکاری بین دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده علوم گردشگری( به عنوان مجری) و موسسه فنی و حرفه‌ای ITD کانادا منعقد شد.
این قرارداد با هدف برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مهارت آموزی در حوزه گردشگری و هتلداری و ارائه گواهینامه معتبر American Hotel and Lodging Association(AHLA) به امضای طرفین رسید.
نخستین دوره کوتاه مدت از این سلسله دوره ها (Leadership and Management in the Hospitality)  خواهد بود.
گفتنی است، زمان برگزاری دوره و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا