برای اولین‌بار: دانشگاه علم و فرهنگ در رتبه‌بندی جهانی THE Impact Rankings 2024 قرار گرفت

 در جدیدترین ویرایش رتبه‌بندی جهانی تأثیر مؤسسه آموزش عالی تایمز (Times Higher Education Impact Rankings 2024)، دانشگاه علم و فرهنگ برای اولین‌بار موفق به کسب رتبه ۱۵۰۱ جهان و رتبه ۵ ایران شد.
در این رتبه‌بندی که شامل ۲۱۵۲ دانشگاه از ۱۲۵ کشور مختلف است، دانشگاه‌ها بر پایه شاخص‌های ۱۷ گانه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در چهار حوزه آموزش، پژوهش، نظارت و انتقال دانش به جامعه ارزیابی شدند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در ویرایش در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های تأثیرگذار تایمز ۲۰۲۴؛ دانشگاه علم و فرهنگ در مقایسه با دانشگاه‌های سراسر جهان، بهترین عملکرد را در اهداف (No Poverty)1، (Zero Hunger) 2، (Affordable and Clean Energy) 7 و 9(Industry, Innovation and Infrastructur) کسب کرده و در جایگاه ۸۰۰-۶۰۱ جهانی قرار گرفت، همچنین در مقایسه با دانشگاه‌های ایرانی، بهترین عملکرد برای اهداف (No Poverty) 1، (Bale Lite)11، (Peace, Justice and Strong Institutions)16 و (Partnerships for the Goals)17 با رتبه ۴ در جمع ۲۹ دانشگاه ایرانی کسب شد.
 در ارزیابی نهایی ویرایش ۲۰۲۴ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های تأثیرگذار تایمز جهانی، ۲۹ دانشگاه ایرانی حاضر از جمله؛ دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه کردستان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه کاشان، دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه ایلام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه مراغه، دانشگاه مازندران و دانشگاه سیستان و بلوچستان قرار دارند.
 گفتنی است،رتبه‌بندی تاثیر موسسه آموزش عالی تایمز (Times Higher Education Impact Rankings) یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان است که هدف اصلی آن ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن‌هاست.
 
 
 

دکمه بازگشت به بالا