دکتر علی سعداله به سمت «معاون پژوهش و فناوری» دانشگاه منصوب شد

 با حکم رئیس دانشگاه، دکتر علی سعداله به سمت «معاون پژوهش و فناوری» دانشگاه منصوب شد.
 به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دکتر مهدی باصولی رئیس دانشگاه طی حکمی، دکتر علی سعداله را به سمت «معاون پژوهش و فناوری» دانشگاه به مدت دو سال منصوب کرد.
 در این حکم آمده است: انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌های جدید و هم راستا با برنامه توسعه و سیاست‌های راهبردی دانشگاه و با بهره‌گیری شایسته از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و همکاری اعضا در آن حوزه در مسیر تحقق و پیشبرد اهداف دانشگاه گام‌های مؤثرتری را بردارید.
 
 

دکمه بازگشت به بالا