کشف یافته های جدید در دانش اعتیاد: پیشگیری از اعتیاد در بستر حمایت از کودک در مقابل سوء استفاده و آزارجنسی و جسمی

بیژن پیرنیا دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یک مطالعه کوهورت ۵ساله در قالب رساله دکتری، یافته‌های جدیدی را در راستای شناخت مکانیزم‌های سایکونورواندوکرینولوژی اعتیاد ارائه کرده است.
به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، یافته‌های رساله دکتری بیژن پیرنیا که با راهنمایی دکتر علی سلیمانی، دکتر علی فرهودیان و دکتر علیرضا ظهیرالدین در نشریه معتبر Asian Journal of Psychiatry با درجه Q۱ و ایمپکت فکتور ۱۳.۸ به چاپ رسید، گویای تعامل پیچیده تجارب تروماتیک کودکی با سیستم غدد درون‌ریز در پدیدایی مصرف سنگین کانابیس در بزرگسالی است .
این یافته‌ها به طرح‌ریزی یک مدل جدید دیاتز استرس در مصرف‌کنندگان کانابیس غنی شده (گل) منجر شد که ازنقطه‌نظر سایکوپاتولوژیک، از تئوری چارچوب آبشارهای رشدی و فرمول‌بندی تراکنشی اکولوژیکی حمایت می‌کند .
 گفتنی است، این یافته‌ها می‌تواند راهنمای تشخیص گذاری اختلالات روانی باتوجه‌به سوابق تروما از جمله اختلال ترومای رشدی یا ترومای پیچیده و نهایتاً اصلاح نوسولوژی روانپزشکی در مورد اختلال سوءمصرف کانابیس باشد.
 همچنین مقاله دیگری از این رساله دکتری در نشریه رسمی انجمن جهانی پیشگیری از سوءاستفاده از کودکان، کلرادو، امریکا، مجله Child Abuse & Neglect با درجه Q۱ و ایمپکت فکتور ۴.۸ به چاپ رسید.
 این مجله در حیطه مطالعات خانواده در جایگاه اول رنکینگ مجلات جهان قرار دارد. تا کنون هر سه مقاله مستخرج از رساله دکتری وی در مجلات با درجه Q۱ چاپ و سایر یافته‌های این مطالعه کوهورت در چندین نشریه معتبر از جمله Nature در آستانه تصمیم‌گیری نهایی و پذیرش است .
برای دسترسی به مقاله1، مقاله2 کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا