نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری میرساند جهت اخذ تأییدیه تحصیلی، با کد صحت
به سامانه های زیر مراجعه و نسبت به دریافت تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی خود اقدام نمایند.

نحوه دریافت تأییدیه تحصیلی دانشجویان دوره (کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری)

1- دانشجویانی که تحصیلات قبلی آن ها در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است، برای دریافت تأییدیه تحصیلی به سامانه
استعلام مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: estelam.iau.ir مراجعه نمایند.
2-  دانشجویانی که تحصیلات قبلی آنها غیر از دانشگاه آزاد بوده است، برای دریافت پرینت تأییدیه تحصیلی به سامانه
جامع امور دانشجویان (سجاد): portal.saorg.ir مراجعه نمایند.
توجه: پس از اخذ تأییدیه تحصیلی، جهت ثبت در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان)، پرینت آن را به
بایگانی دانشگاه واقع در طبقه همکف ساختمان علم تحویل نمایند.

نحوه دریافت تأییدیه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی

دانشجویان دوره کارشناسی برای دریافت تأییدیه تحصیلی به سامانه تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش
به نشانی: emt.medu.ir مراجعه و پس از انجام مراحل ثبت درخواست، کد پیگیری تأییدیه تحصیلی را دریافت و جهت ثبت در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان)، به بایگانی دانشگاه واقع در طبقه همکف ساختمان علم تحویل نمایند.

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

1402/07/08

دکمه بازگشت به بالا