با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ سومین همایش بین‌المللی شدن آموزش عالی برگزار می‌شود

سومین همایش بین‌المللی شدن آموزش عالی توسط گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران با مشارکت دانشگاه‌ها، مؤسسات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در ۷ محور برگزار می‌شود.

سومین همایش بین‌المللی شدن آموزش عالی توسط گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران با مشارکت دانشگاه‌ها، مؤسسات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در ۷ محور برگزار می‌شود.

شایان ذکر است گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ در برگزاری این همایش همکاری و همراهی دارد.

– مفهوم‌شناسی بین‌المللی شدن آموزش عالی
– الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی شدن آموزش عالی
– روندهای جهانی در بین‌المللی شدن آموزش عالی
– حکمرانی آموزش عالی در عرصه بین‌المللی شدن آموزش عالی
– تجارب موفق در بین‌المللی شدن آموزش عالی
– نقش مدیریت کیفیت در بین‌المللی شدن آموزش عالی
– نقش بین‌المللی شدن آموزش عالی در تعالی رویکرد دانایی محور

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
تاریخ همایش: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

ساعت برگزاری: ۸ الی ۱۸
مکان برگزاری: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان قموشی، خیابان بهار، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ

وب‌سایت همایش: https://iheconf.ut.ac.ir/

دکمه بازگشت به بالا