انتشار شماره بهار و تابستان ۱۴۰۳ دوفصلنامه «حقوق فناوری های نوین»

نهمین شماره دو فصلنامه «حقوق فناوری‌های نوین» به صاحب امتیازی دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، نهمین شماره دو فصلنامه «حقوق فناوری‌های نوین» به صاحب امتیازی دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ در وبگاه مجله به نشانی https://mtlj.usc.ac.ir به صورت آنلاین منتشر شده است.  شماره نهم این نشریه حاوی ۱۵ مقاله علمی-پژوهشی است که در زمینه ابعاد حقوقی فناوری‌های نوین انتشار یافته است.
گفتنی است، این نشریه در  ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم سال ۱۴۰۲ موفق به کسب رتبه «ب» شده است و در پایگاه‌هایی چونDOAJ,ISC،Reseaech Gate،  Academia SID, Magiran, Google Scholar, CIVILICA, Noormags و LinkedIn نمایه می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا