رئیس جمهور سه عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را منصوب کرد

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ و رییس پارک ملی علوم، فناوری و صنایع نرم فرهنگی به عضویت «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری» منصوب ...

27 شهریور 1398 - 14:01

اخذ مجوز جذب دانشجوی خارجی توسط دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ  موفق به  اخذ مجوز جذب دانشجوی خارجی شد و در بخش جذب اعتبارات بین المللی و برگزاری رویدادهای بین المللی عملکرد مناسبی داشته است.  

25 شهریور 1398 - 19:09

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس