برگزاری اجلاس سراسری کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی و گسترش وزارت علوم

اجلاس سراسری کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی و گسترش وزارت علوم به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

28 فروردین 1398 - 15:39

سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس

سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس به مناسبت روزملی خلیج فارس در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود.

28 فروردین 1398 - 14:15

خدمات و پیوندهای مهم