کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان توسط دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشجوی دکتری رشته روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال98-97 گردید.

27 آبان 1397 - 17:32

۱۰ دانشگاه برتر دنیا از حیث آمار استخدام معرفی شدند

۱۰ دانشگاه برتر جهان از نظر میزان استخدام دانشجویان رتبه‌بندی شدند.

27 آبان 1397 - 15:42

خدمات و پیوندهای مهم