گزارش تصویری بازدید هیات اتریشی از دانشگاه علم و فرهنگ

هیات همراه الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه کشور اتریش از دانشگاه علم و فرهنگ دیدار کردند.

04 اسفند 1398 - 15:17

تعطیلی فعالیت‌های اداری و آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ

تمامی فعالیت‌های اداری و آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ تا پایان هفته تعطیل است.

04 اسفند 1398 - 13:50

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس