آموزش‌های اخلاق در پژوهش، تخلفات علمی را کاهش دادند؟

تخلفات علمی چهره علمی کشور را مخدوش می‌کنند و اعتبار پژوهش‌های انجام‌شده در ایران را زیر سوال می‌برند.

15 تیر 1401 - 14:50

نتایج رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۱ ISC منتشر شد

پایگاه رتبه‌بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) نتایج رتبه‌بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ خود را منتشر کرد.

15 تیر 1401 - 14:48

خدمات و پیوندهای مهم