انجمن علمی دانشجویی نقاشی برگزار می کند؛ اردوی علمی و هنری بازدید از آثار تاریخی و مذهبی استان فارس-شیراز

بدین وسیله به اطلاع علاقه‌مندان می رساند؛ انجمن علمی دانشجویی نقاشی اردوی علمی و هنری بازدید از آثار تاریخی و مذهبی استان فارس-شیراز را برگزار می ‌نماید.

29 فروردین 1397 - 19:51

27 اسفندماه، آخرین روز فعالیت دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، بنا بر دستور آقای دکتر هاشمی، ریاست محترم دانشگاه علم و فرهنگ روز 28 اسفندماه دانشگاه تعطیل می باشد.

26 اسفند 1396 - 13:05

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها