جشنواره فرهنگی آموزشی هنری دانشگاه علم و فرهنگ

با هدف معرفی دوره های مختلف مرکز آموزش های تخصصی

24 بهمن 1396 - 15:14

دانشگاه علم و فرهنگ، یکی از متولیان اصلی رشته معماری داخلی

سیناپرس: دکتر محمدرضا نامداری، مدیر گروه معماری داخلی دانشکده هنر و معماری گفت: درحال حاضر بیش از 2 هزار دانشجو در رشته های هنرهای تجسمی، ارتباط تصویری، معماری، ...

23 بهمن 1396 - 11:05

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس