کسب مقام دومی مسابقه سخنرانی کشوری «تریبون» توسط دانشجوی علم و فرهنگ

دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ با حضور در مسابقه سخنرانی «تربیون» موفق به کسب مقام دومی هفتمین دوره این رقابت شد.

29 مهر 1398 - 15:50

بیست و دومین نمایشگاه محرم «شور وشین»

بیست و دومین نمایشگاه سالانه محرم «شور و شین» ۲۶ مهرماه در نگارخانه ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر گشایش یافت.

29 مهر 1398 - 15:24

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس