دوره‌های دکتری دانشگاه‌ها بازتعریف می‌شوند

در حال حاضر این طرح در مرحله تدوین قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده تصویب شود و بتوانیم آن را به دانشگاه‌ها ابلاغ کنیم.

24 مهر 1397 - 08:00

بهره برداری از بستر و ظرفیت فضا برای توسعه صنعت گردشگری ضرورت دارد

در پارک ملی علوم و فناوری های نرم فرهنگی از گردشگری فضاپایه استقبال می کنیم.

22 مهر 1397 - 12:44

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس