در مقطع ارشد برق قدرت، توانایی رقابت با دانشگاه های مطرح کشور را داریم

دکتر محمد آراسته، مدیرگروه کارشناسی و کارشناسی ارشد برق دانشگاه علم و فرهنگ ضمن اعلام رضایت از وضعیت رشته برق در دانشگاه علم و فرهنگ، از دستاوردها و برنامه های آ ...

29 مرداد 1396 - 11:21

همکاری مشترک دانشکده گردشگری و موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران

در راستای توسعه همکاری های علمی و آموزشی در حوزه زیر ساخت های نرم افزاری مدیریت شهری در عرصه گردشگری تفاهمنامه همکاری میان دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و ...

25 مرداد 1396 - 08:25

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس