دانشجویان به عنوان گروه ویژه واکسینه شوند

معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار در نظر گرفته شدن دانشجویان به عنوان گروه ویژه دریافت کننده واکسن کرونا شد.

22 اردیبهشت 1400 - 08:41

شعب آینده پژوهی در دانشگاه ها فعال شد

وزیر علوم گفت: یک کارگروه آینده‌پژوهی در حوزه آموزش عالی تشکیل شده که شعبی از آن در دانشگاه‌ها با نگاه به آینده که به سرعت در حال تحول و گذر از وضع فعلی به وضعیت ...

20 اردیبهشت 1400 - 08:58

اخبار

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس