فرم ها، آیین نامه ها و فرایندها

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

درخواستهای آموزشی

انتخاب واحد/حذف واضافه

مهمان و انتقال

نظام وظیفه 

فارغ التحصیلی

استعداد درخشان

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

درخواستهای آموزشی

انتخاب واحد/حذف واضافه

پایان نامه

فارغ التحصیلی

استعداد درخشان

آیین نامه ها

درخواستهای آموزشی

انتخاب واحد/حذف واضافه

پایان نامه

فارغ التحصیلی

مقالات

آیین نامه ها و دستورالعمل ها(عمومی)

آیین نامه ها و دستورالعمل ها(ویژه اعضای هیأت علمی)

آیین نامه ها و دستورالعمل ها(ویژه دانشجویان)

فرایند ثبت فعالیت های پژوهشی در سامانه گلستان

پسا دکترا

استادمحور

فرآیندهای مدیریت منابع علمی و اطلاع رسانی(کتابخانه)

نشریات

چاپ کتاب

طرح های پژوهشی

برگزاری کارگاه ها/نشست های پژوهشی/ همایش های ملی و بین المللی

مراکز خدمات تخصصی

دکمه بازگشت به بالا